8 juli 2019

Regionaal pamflet Maakonderwijs

Vanuit het LAB Kunst & Techniek van het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is er een regionaal pamflet Maakonderwijs opgesteld. Deze heeft vorm gekregen in een prachtige animatie.

Het LAB Kunst & Techniek denkt na over de vraag hoe kunst en techniek een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van creatief denken en handelen van basisschoolleerlingen. Hoe kunnen kunst en techniek elkaar versterken in activiteiten uitgevoerd in het basisonderwijs? Wat hebben kinderen, (toekomstige) leerkrachten, vakdocenten, schoolleiders en schoolteams nodig om met kunst en techniek te kunnen werken? Wat zijn de rollen hierbij van het kind, de leerkracht, de vakdocenten, schoolleiders en schoolteams? Onderwerpen waaraan de LAB-deelnemers met elkaar werken. Het LAB kunst & techniek is samengesteld uit professionals werkzaam bij ArtEZ, HAN Pabo, basisonderwijs, Kröller-Müller Museum, Rijnbrink groep, Marant onderwijsbegeleiding en Fillip studio’s. De complexe vragen roepen weer nieuwe vragen op die in de praktijk verkend worden. Door samen te doen: door te experimenteren, te creëren en hierop te reflecteren wil het LAB kunst & techniek met geïllustreerde antwoorden komen.

In het voorjaar van 2019 is er in het LAB onder meer gewerkt aan het pamflet Maakonderwijs.
Klik hier voor meer informatie.

Bekijk op deze pagina de video van het Regionaal pamflet Maakonderwijs.

Deel deze pagina
Makercosmos