Over Makercosmos

Op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie geven we vorm aan een hoopvolle toekomst. En we vragen ons af welke kennis, vaardigheden, attitudes en waarden daarvoor nodig zijn. Door samen te maken willen we nadenken over en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. In deze kruisbestuiving kan er innovatie ontstaan.

Makercosmos is een open community en vormt samen met kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, knutselaars, leraren en andere partners uit de samenleving een regionaal lerend netwerk. We bundelen de krachten om expertise te delen en te ontwikkelen vanuit de overtuiging dat we het samen beter doen. De toekomst heeft makers nodig!

Makercosmos is opgericht door Fabrica, Fillip Studio’s en Cultuurcentrum Rozet.

Check deze video voor onze visie.