De Hermachine – De Kunst van het Maken

In deze lessenserie gaan de leerlingen een nieuwe machine, een Hermachine, maken met stop-motion animatie. Dit doen zij met onderdelen die ze zelf uit apparaten hebben gedemonteerd. Ook staan in het project werken van verschillende kunstenaars centraal. Door met de leerlingen in gesprek te gaan over wat ze hebben gezien, leren ze op een andere manier kijken.

Ingezonden projecten

Er zijn nog geen ingezonden projecten voor deze les.