Lokale LABS ontmoeten elkaar

We hebben maar liefst 22 LABS in onze omgeving!

Tijd om elkaar beter te leren kennen.

Het is niet alleen fijn om te weten wat er in onze lokale labs allemaal gebeurt. Het is ook
fijn om van elkaar te leren. Hoe kunnen we onze kennis, expertise en mogelijkheden
samen toegankelijker maken? Bereikbaarder maken voor de lerenden, de werkenden en
de wonenden? Willen we een gezamenlijk aanbod ontwikkelen? En gaan we dat wat er
niet is samen ontwikkelen vanuit de gelden van STO?
Het wordt een inspirerende bijeenkomst bij Maaklab Arnhem in het Spijkerkwartier. Deze
bijeenkomst is tot stand gekomen door de bundeling van Makercosmos en Lokaal2.nu.

Meld je nu aan via info@haraldwiggers.nl

13 september 2023
Lokale LABS ontmoeten elkaar
www.lokaal2.nu
13 september van 15.00 – 17.00
Maaklab Arnhem
Spijkerstraat 287
6828 DJ Arnhem

PROGRAMMA
15.00 Inloop
15.15 Aanleiding en korte voorstelronde
15.30 Hoe willen we van en met elkaar leren?
Hoe worden we zichtbaarder voor onze doelgroepen?
17.00 Wrap-up

De regio als klaslokaal werkt!
En werkt ook samen met Makercosmos!

Kijk voor een inspirerende film over jouw plek in
‘De regio als klaslokaal’ op www.lokaal2.nu

Meer evenementen

Volledige agenda